Velkommen

Velkommen til vores hjemmeside. Klik ind på de enkelte faner og bliv nysgerrig på, hvad Rålingen er!

Allerbedst er det jo, hvis du får lyst til at give os et rigtigt besøg for at kigge på vores hyggelige museum og tilhørende bygninger.

Igennem vinterhalvåret mødes de frivillige hjælpere på museet hver tirsdag formiddag, og man er velkommen til at besøge museet, når vi er der.

For grupper: Guidet rundvisning kan arrangeres hele året. Der kan også arrangeres kaffe og kage. Kontakt: Silke Anette Andersen, tlf 22165742.

Kig under bliv frivillig/medlem. Der er nyhedsbrev om kontingent.

Vi glæder os til at se jer i sæson 2024.

Se Nyhedsbrev 2024 under Bliv medlem/ frivillig.

Generalforsamling 2024:

SIMONS RAALING
Indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2024, kl . 19,00
I Stakladen ved Simons Raaling, Engvej 4, Ålbæk
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
afleveret på Engvej 4, Ålbæk senest den 16. marts 2024
Efter generalforsamlingen vil historiker, forfatter m.m. Erik S.
Christensen fra Frederikshavn fortælle om Kattegatsfiskeriet og
Østkysten fra Skagen til Sæby
Museet vil være vært ved en let anretning
Vel mødt
Bestyrelsen