Rålingens beboere

BEBOERE I  SIMONS RAALING

Beboerne på Simons gård (på dialekt kaldet ”sted”), har gennem tiderne ernæret sig ved landbrug og fiskeri.  Da jorden er temmelig sandet og husdyrholdet kun bestod af 3-4 køer, et par grise, nogle får og måske en hest, var det en nødvendighed at supplere indtægterne ved fiskeri, som dog heller ikke gav meget af sig.  Bådene var små og fiskegrejet ret simpelt.

Simons gård har i 175 år været i familien Simons eje.

1811Niels Pedersen (kaldet Simon) af Aalbæk, ejer matr.nr. 43A
1855Jens Simonsen løser skiftebrev efter Niels Pedersen
1855 ?Simon Peter Jensen, skøde fra Jens Simonsen
1905Marie f. Simonsen og ægtemand Niels Peter Thomsen,  skøde fra Maries fader Peter Jensen
1918Jens Peter Simon og hustru Kirsten Petrea f. Mikkelsen,  skøde fra Marie og Niels Peter Thomsen. Forældrene boede i aftægtslejligheden i vestre ende af Raalingen. Marie døde i 1921.   I 1927-1928 nedrev man lade- og staldbygningen.  Materialet brugtes til at bygge baghus af.  Af træværk brugtes strandtømmer. Niels Peter Thomsen boede i aftægtslejligheden til sin død i 1937. Jens Peter Simon døde i 1947, og samme år flyttede datteren Lilly og hendes ægtemand Jens Nielsen ind hos moderen.
1962Lilly og Jens Nielsen køber huset af arvingerne efter Petrea Simon.
1986Ved Lilly Simons død sælges huset ud af familien.
1991Overtager Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn huset, som bliver indrettet til museum.