Bliv frivillig/medlem

Har du lyst til at være en del af den frivillige flok hjælpere omkring museet, så henvend dig til een fra bestyrelsen eller mød op på museet en tirsdag formiddag, hvor der altid er nogle frivillige i gang med eet eller andet. Så kan vi få en snak om, hvad du evt har lyst til at bidrage med, og hvordan vi kan gøre det hyggeligt for dig at være med.

Velkommen!

Har du lyst til at være medlem af

Raabjerg lokalhistorisk Forening
Egnsmuseet SIMONS RAALING
, så læs nyhedsbrevet.


NYHEDSBREV OG KONTINGENT 2024


Hermed ønsker Egnsmuseet jer alle et Godt Nytår – med tak for det gamle.
Sæson 2023 startede festligt med folkedans af Tårs folkedansere.

I løbet af sommeren havde vi Sydbyens orkester, Skagen Viseklub, Chr. Nefer og afslutningsvis Agnethe Harding med ”Optimistkoret” til at spille til fællessang.

Foredrag om udvandrere fra Råbjerg Sogn til Amerika blev holdt af Jens Peter Fage.

Ulla Mosich fra Ålbæk Badehotel fortalte om hendes
liv..

Efterårsferien var godt besøgt – især af småbørnsforældre, der lavede kastaniedyr,
lanterne og skar græskarhoveder til det afsluttende optog gennem byen om aftenen, meget festligt.

Året sluttede med julemarked ved Ålbæk Badehotel. Et pænt overskud gav det.


En stor glæde for museet var i år at udnævne 2 æresmedlemmer, som har betydet meget for museet: Birgit Pedersen og Knud Bilde. En stor tak til jer for mange års indsats.


I 2024 skal der nyt stråtag på Raalingen. Fra fonde er der bevilget 300.000 kr. Dette arbejde behøver flere hjælpende hænder – så har du tid og lyst til at hjælpe – kontakt Bent Andersen 30319770 eller Jann Sørensen 30741957.


En stor tak til alle musikere og de frivillige, der hjælper os med mange forskellige ting.

Vi åbner sæson 2024 i juni – se åbningstider på hjemmesiden raalingen-aalbaek.dk.


KONTINGENT 2024 – 100 KR PR. PERSON OG EVT. PENGEGAVER
Kan betales på følgende måder.
HUSK ETHVERT BIDRAG GØR EN FORSKEL
Spar Nord: Reg.nr.: 9008 konto: 132 57 08537
MobilePay: oplys venligst navn 94382
Kontant hver tirsdag fra 9-12 Simons Raaling, Engvej 4, Ålbæk
Venligst oplys om mail-adresse – for mere information om egnsmuseet
Tirsdag formiddage fra 8-12 kan der overdrages effekter til museet.

BESØG VORES HJEMMESIDE: raalingen-aalbaek.dk

GENERALFORSAMLING DEN 21. marts 2024, KL 19,00
I STAKLADEN, ENGVEJ 4, 9982 ÅLBÆK
Foredrag om Kattegatsfiskeriet og Østkysten fra Skagen til Sæby
ved historiker, forfatter m.m. Erik S. Christensen, Frederikshavn
Museet er vært ved en let anretning

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for
Egnsmuseet Simons Raaling
Engvej 4, Ålbæk
Betalt kr. _ den _______________________________