Tilbygning med værksted.

Den  11. februar 2020 blev der afsat hjørner til den nye bygning.  Først i maj  2020 blev der vejr til at støbe fundamentet til værkstedet. Her efter gik det  hurtigt med at få rejst stolper og lagt spær op.

Den 19. maj 2020 kunne vi holde rejsegilde. Pga. Covid-19 var det kun de frivillige hjælpere – ingen var inviteret.

Taget blev lagt på. Vindue blev sat i. Linolie blev smurt på alle brædder til ydervægge, inden de blev sat op. Dobbeltdør blev sat i, og ydervæggene blev færdige.  Ydervæggene blev herefter malet med tjæremaling, som de andre bygninger er malet med.

Isolering indvendig blev påbegyndt. Brædder sat op indvendig. Loft isoleret og brædder monteret.

Lysarmaturer blev hængt op og koblet til.

Herefter blev der lavet reoler, fast arbejdsbord og flytbar arbejdsbord. (lavet af resterne fra væggene).

Det sidste var støbning af fundamentet under halvtaget.

Så nu er projektet færdigt.  Museet har fået en utrolig dejlig og funktionel bygning.

Til udførelse af projektet har der været  10-15 personer hver tirsdag formiddag – nogle tirsdage er der blevet arbejdet hele dagen samt mange ekstra dage.

I byggeperioden har vi haft en del  besøgende.  Her spiller Corona-tiden også ind,

Museet plejer at have aktiviteter hele sommeren, men dem har vi måtte aflyse i hele 2020.

Det er først nu vi skal til at have glæde af bygningen, men igen begrænsning pga antal personer vi må være.

Nu glæder vi os til at indrette værkstedet, få repareret nogle af de gamle ting vi har, så de kan præsentere sig på bedste vis.

Vi havde regnet med at kunne indvi  bygningen i efterår 2020. Men det bliver først i 2021 sammen med, at vi har 30 års jubilæum. Hvis ikke vi bliver begrænset igen.

En stor tak for støtten fra Velux fonden samt tak for indsatsen til alle de frivillige hjælpere i Simons Raaling.